Geo-stängsel halsband

Geo-stängsel halsband fungerar genom att de hindrar hundens rörelseförmåga genom antingen trådbundna- eller trådlösa stängsel.

De stängsel som är trådbundna fungerar genom att man antingen gräver ner en lina i marken eller lägger samma lina ovan på marken. Linan markerar en tydlig gräns för vilken hunden inte kommer vilja korsa.

De stängsel som är trådlösa fungerar genom att rörelseförmågan för hunden begränsas antingen genom markbaserad trådlös teknologi eller genom användningen av GPS koordinater vilka bilar ett trådlöst stängsel för vilket hundens rörelser begränsas.

Dessa produkter är utmärka att använda eftersom de är helt automatiska och begränsar hundens rörelser till din tomt eller annat område.

Visar alla 3 resultat